Al het nieuws in verband met osteoporose | Osteoporose News

Actualiteit
Volg de actualiteit op onze
Facebookpagina
Al onze publicaties

 
Sneltest voor het risico op osteoporose
Loopt u een risico?
Doe deze eenvoudige, snelle test en ontdek of u het risico loopt osteoporose te krijgen. Druk de resultaten af en bespreek ze met uw dokter tijdens uw volgende afspraak.
Test uw botten

BL-PRO-0621-00017 (v1.0) Creatie datum 29 juni 2021