Laten we het over je botten hebben! | Osteoporose News

Osteoporose
Alles over osteoporose
Lees verder

Laten we het over je botten hebben!
Vanaf de leeftijd van 50 jaar lopen 1 op 5 mannen en 1 op 3 vrouwen een breuk op ten gevolge van broze botten.1 Er worden in België jaarlijks meer dan 100.000 osteoporotische breuken vastgesteld.2 Bovendien blijft osteoporose, zelfs na een breuk, vaak onopgemerkt. Dit blijkt uit het feit dat 80% van de vrouwen die een breuk oplopen ten gevolge van osteoporose, niet behandeld worden.3 Daarom lanceerde Amgen de afgelopen jaren een campagne in het kader van Wereld Osteoporose Dag (WOD) met als doel het bewustzijn rond de osteoporose bij artsen en het brede publiek te vergroten.
Onderstaande webinar waarin Dokter Laurent, Professor Matthys en Professor Bautmans osteoporose en de rol van voeding en beweging toelichten, werd georganiseerd in het kader van de Wereld Osteoporose Dag campagne van 2022. Via deze webinar willen we mensen informeren over osteoporose en het belang van sterke botten en hen stimuleren zich te laten testen op osteoporose door de huisarts teneinde hun risicoprofiel te bepalen.
Informeer uzelf over osteoporose via deze patiëntenwebinar!

Bronnen :
  1. https://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis, laatst geraadpleegd mei 2023
  2. Kanis JA et al. Arch Osteoporos. 2021;16:82
  3. Iconaru L. et al, Osteoporos. Int. 2020;31:1377–1382.

 
Sneltest voor het risico op osteoporose
Loopt u een risico?
Doe deze eenvoudige, snelle test en ontdek of u het risico loopt osteoporose te krijgen. Druk de resultaten af en bespreek ze met uw dokter tijdens uw volgende afspraak.
Test uw botten

BEL-162-0523-80004 (v1.0) Creatiedatum 7 mei 2023