Wat is osteoporose? | Osteoporose News

Osteoporose
Alles over osteoporose
Lees verder
De werking van de botten1,2,5
Bot is een levend weefsel dat voortdurend vernieuwd wordt: ons lichaam verwijdert bot dat te 'oud' is (dat wordt botresorptie genoemd) en vervangt het door nieuw bot (botvorming). Zo wordt elk jaar zo'n 10% van ons beendergestel vernieuwd. Dit constante proces van botafbraak en -vorming houdt ons botmassa gelijk: op deze manier behoudt ons skelet al zijn mechanische en metabolische kwaliteiten. Normaal gezien wordt deze botresorptie en -vorming door een heel precies proces, onder invloed van allerlei factoren, in evenwicht gehouden: vitamine D, geslachtshormonen, schildklierhormonen, enzovoort. Raakt dit proces verstoord en is er minder botvorming dan botresorptie, dan spreken we van osteoporose. Vanaf de leeftijd van 50 jaar verliest het skelet 0,5 tot 1% van zijn botmassa per jaar. De botarchitectuur gaat achteruit. Bij sommige mensen leidt dit tot osteoporose.


De oorzaken van osteoporose
Nog niet alles is gekend, want de ziekte heeft vele vormen. We hebben het over primaire osteoporose – de vaakst voorkomende vorm – en secundaire osteoporose, als gevolg van een ziekte of een medicatie.6
Primaire osteoporose6
Deze vorm van osteoporose komt 2 tot 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Primaire osteoporose bij vrouwen zien we voornamelijk na de menopauze, als gevolg van een verminderd oestrogeengehalte.
Secundaire osteoporose7
De volgende ziekten kunnen leiden tot niet-medicamenteuze secundaire osteoporose: diabetes, hyperthyreoïdie, anorexia, langdurige bedlegerigheid, chronische ontstekingsziekten (reumatoïde polyartritis, chronische darmontstekingen, enzovoort). Van alle oorzaken van medicamenteuze secundaire osteoporose is het langdurige of intense gebruik van corticoïden vaak een van de oorzaken van botverlies.
Bronnen:
  1. INSERM, Ostéoporose. Quand les os perdent en densité, april 2016, https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/osteoporose, geraadpleegd augustus 2021.

 
Sneltest voor het risico op osteoporose
Loopt u een risico?
Doe deze eenvoudige, snelle test en ontdek of u het risico loopt osteoporose te krijgen. Druk de resultaten af en bespreek ze met uw dokter tijdens uw volgende afspraak.
Test uw botten

BL-PRO-0621-00012 (v1.0) Creatiedatum 29 juni 2021